Atletické žactvo (C1)

2011 -2010 a 2009 - 2008
Jedna z nejdůležitějších dětských atletických kategorií, kde se takzvaně láme chleba. Žákovská kategorie je již více zaměřena na trénink a je kladen větší důraz na pravidelnost tzn. na docházku, která by měla být 3× až 4× týdně. Atleti si rozšiřují technické dovednosti jednotlivých atletických disciplín a vstupují do úplně nového světa atletiky, kde se již od nich očekává nasazení, samostatnost, touha po úspěchu a osobní motivace. Mnoho sportujících žáků ve věku 13–15 let si klade otázku, zda-li v tomto období dále sportovat, nebo jestli není vlastně lepší nějaký e-sport, či (ještě hůře) nedělat vůbec nic? V našem sportovním klubu si plně uvědomujeme, jak je toto období citlivé a složité nejen pro děti, ale i pro rodiče. Z tohoto důvodu k tréninku přistupujeme velmi citlivě, pečlivě nasloucháme jak atletům, tak i Vám rodičům. Tuto zlomovou laťku ostatně překonáváme my všichni společně s jasným cílem udržet Vaše dítě u sportu a u sportovních aktivit. Věříme, že toho s naším profesionálním přístupem dosáhneme. Náplní tréninkové jednotky závodního žactva je 100% atletická příprava a tréninkové skupiny žactva pro radost jsou součástí tréninku i kolektivní sporty.

Detailní informace o atletickém žactvu

tréninková skupina

Mníšek pod Brdy od 9/2023 - 01/2024

Atletické žactvo mladší 2011 - 2010 - skupina C1
Atletické žactvo starší 2009 - 2008 - skupina C1

První pololetí začíná vždy 1.9. a končí 31.1., druhé pololetí začíná 1.2. a končí 30.6.

SKUPINA ZÁVODNÍ

V této skupině trénují pouze sportovci, kteří se budou účastnit atletických závodů a projevují 
vlastní zájem o atletiku.

tréninkové dny

pondělí, středa - v Mníšku
pátek - v Řitce

čas tréninku

18:00 - 19:00 (+ 30 až 45 min dle počasí)

místo tréninku

mapa kde trénujeme
(ZŠ Komenského 420)


Pro nedostatek volného místa v okolních tělocvičnách trénujeme stále celoročně ve

cena za 5 měsíců (trénink 3x v týdnu)

4300 Kč

příspěvek zdravotní pojišťovny 

Využijte příspěvek na sport od vaší 
zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatele FKSP.
potvrzení o členství ke stažení

U této věkové kategorie již neumožňujeme kombinaci dvou sportů v rámci jedné ceny.

trenéři

Roza, Jirka

tréninková skupina

Řitka od 9/2023 - 01/2024

Atletické žactvo mladší 2011 - 2010 - skupina C1
Atletické žactvo starší 2009 - 2008 - skupina C1

První pololetí začíná vždy 1.9. a končí 31.1., druhé pololetí začíná 1.2. a končí 30.6.

SKUPINA PRO RADOST

V této skupině trénují všichni sportovci se zájmem o 

atletiku, ale bez zájmu o závodění. Tato skupina bude mít v rámci atletiky navíc zařazeny kolektivní hry.

tréninkové dny

úterý, čtvrtek

čas tréninku

18:00 - 19:00

místo tréninku

mapa kde trénujeme
(Sportovní - Volnočasový areál Řitka)


Pro nedostatek volného místa v okolních tělocvičnách trénujeme stále celoročně venku. 

cena za 5 měsíců (trénink 2x v týdnu)

3800 Kč

příspěvek zdravotní pojišťovny 

Využijte příspěvek na sport od vaší 
zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatele FKSP.
potvrzení o členství ke stažení

U této věkové kategorie již neumožňujeme kombinaci dvou sportů v rámci jedné ceny.

trenéři

Jirka, Venda

Co je důležité vědět?

Přihlásit se můžete kdykoliv v roce. Cena při pozdějším zapojení klesá. Je možné přeřazení do jiné kategorie. V ceně je trénink 3x týdně.

Pro zimní čas je nutné vhodné funkční oblečení a obuv.

Povinné pro ročník 2010 a starší
Formulář zdravotní způsobilosti zde.

Jak mám zaplatit?

Platbu prosím odešlete na č.ú.: 290625104/0300 s přiděleným VS (VS naleznete v rodičovském portálu do kterého získáte přístup po registraci). Do poznámky prosím dejte jméno a příjmení svého dítěte. Platba je splatná vždy v lednu a srpnu. Nebude-li nově zaregistrované dítě chtít po 14 dnech zkoušení pokračovat, tak má právo na 100% vrácení peněz.

Jak komunikovat?

Každá tréninková skupina má vytvořenu svou whatsapp skupinu pro rodiče. Odkaz na vstup do whatsapp skupiny vám přišel v e-mailu při potvrzení registrace. Zde odesíláme informace od nás k vám. Docházku dětí evidujeme, ale omluvenky z tréninku nám psát nemusíte.
zavolat

Fotogalerie žactvo

Podpořili nás

Velice si vážíme podpory od dárcům, veřejných institucí, spolků a sponzorům. Získané finanční prostředky ivestujeme pouze dle grantové nebo dotační výzvy. Volné neúčelové prostředky investujme do rozvoje klubu a budoucího sportovního areálu v Řitce.